Länkar

Vi köper in våra produkter från följande leverantörer:

Centro Kakel & Klinker AB: www.centro.se
Kakelspeciallisten: www.kakelspecialisten.se

Höganäshuset: www.hoganashuset.se
Kakeldax: www.kakeldax.se

Bygg-Ole/Beijer: www.beijerbygg.se
Bygma: www.bygma.se

Eurokeramik: www.eurokeramik.se

CC Höganäs: cchoganas.se